paraziti SkaliGen :: Zanimive knjige
MedijiSlovarDomovZanimive knjigeZnanost v SlovenijiPovezave Delimiter

Zanimive knjige

Seznam knjig, ki so bile vir navdiha in podatkov za to spletno stran. 

Gensko spremenjena hrana

Borut Bohanec, Branka Javornik, Biserka Strel. 2004. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Pregledno napisana knjižica, kjer so zbrane informacije predvsem s področja rastlinske biotehnologije. V posameznih poglavjih so razloženi in argumentirani vsi vidiki sodobne biotehnologije, od osnovnih tehnik spreminjanja rastlin, prek presoje tveganja za ljudi in okolje, do pravnih vidikov patentiranja gensko spremenjenih rastlin. Ima pa knjižica manjšo pomanjkljivost: napisana je precej zapleteno, in če jo hočete razumeti, morate poznati vsaj osnove genetike in biologije. Vsekakor ni primerna za začetnike. 

Your Inner Fish

Neil Shubin. 2009. Penguin books Ltd. 

V vsakem kopenskem bitju se skriva riba. Zato imamo kopenska bitja težave s kolcanjem in se nam vrti, če pijemo alkohol. 

Biology

4th edition; Solomon, Berg, Martin, Ville. 1996. Saunders College Publishing

Biology je ena debela bukva (1200 strani) in v njej najdete osnove vsega, čemur se danes reče »Life Sciences« oziroma po naše "vede o življenju". Fajn stvar, če te nenadoma zgrabi globoka želja po razumevanju osnov C4 in C3 metabolizma rastlin ali pa iščeš preprosto razlago (s slikcami) delovanja ledvic - pa je slučajno crknil Internet.

Lehninger Principles of Biochemisry

3rd edition; David L. Nelson in Michael M. Cox. 2000. Worth Publishers

Lehningerjeve osnove biokemije, ki jih ni napisal Lehninger, temveč njegova študenta Nelson in Cox. Lehninger je v naslovu omenjen ker: a) je napisal knjigo Principles of Biochemistry, ki je bila ponatisnjena vsaj 15 krat, b) ker se knjiga tako bolje prodaja, c) ker ga vsi poznajo, č) ker je car. Na približno 1300 sraneh so zelo na kratko razložene drobne razlikice med ligazami in liazami, med sintazami in sintetazami, med fosforilazami in fosfatazami...  

Genomes 3

T.A. Brown. 2006. Garland Science

Tema te knjige so C, T, A, G, U, PCR, DNA, FISH (FISH ni samo riba, temveč tudi tehnika določanja markerjev na kromosomih), TATA (ni ljubkovalno ime za očeta), cAMP (nima nobene zveze s kampiranjem ob morju). V spošnem v njej izveš predvsem kako iz organizma pobereš citozine, alanine, timine, gvanine... in dobiš nekaj takega:
AGGGTCATTAAATATATATAAAGATCTATATAGAGATCTTTTTATTAGATCTACTATTAA...

Bioinformatics for Dummies

2nd edition; Jean-Michele Claverie in Cedric Notredame. 2006. Wiley Publishing, Inc.

...in v knjigi bioinformatika za butlje izveš, kaj lahko narediš z vsemi temi A-ji, G-ji, T-ji in C-ji: narediti se da marsikaj, na primer in silico (z računalnikom) določiti 3D strukturo proteina.

Plant pathology

4th edition; Georg N. Agrios. 1997. Academic press

Patologija rastlin (rastlinske bolezni) z vseh možnih zornih kotov: povzročitelji (in povzročiteljice) - razni viruski, mikoplazme, bakterije in kar je še take golazni, simptomi (bolezenski znaki), vektorji (ne une črtice s puščico na koncu, ki jih imajo matematiki tako radi, temveč prenašalci bolezni), vplivi vremena na širjenje bolezni, dokazovanje patogenih organizmov... skratka vse, kar potrebujete, če želite odpreti zasebno kliniko za zdravljenje zelenih lončnih ljubljenk.

Biotehnologija

urednik Peter Raspor. 1996. Bia

Osnove res vsega, kar smo leta 1996 razumeli pod pojmom biotehnologija. In to na skromih 815 straneh, v slovenščini. Vendar knjiga kljub letnici ni zastarela, saj so v njej res le osnove. Zanimiva tudi za tiste, ki ne vedo prav dobro, kaj v biotehnologiji jih najbolj zanima.

Praktikum iz biotehnologije

Peter Raspor in Sonja Smole-Možina. 1993. Bia

Ta knjigica spada zraven tiste zgoraj, vsebuje pa navodila za laboratorijske vaje iz biotehnologije.

Splošna medicinska virologija

drugi ponatis; Srečko Koren et al. 2006. Medicinski razgledi

Drobna knjižica (200 strani) o drobnih bitjih (200 nanometrov) za katera se niti ne ve, ali jih sploh lahko prištevamo med živa bitja.

The names of plants

3rd edition; David Gledhill. 2002. Cambridge university press

Knjiga vsebuje navodila za poimenovanje novo odkritih vrst in slovar z razlagami znanstvenih rastlinskih imen. In nekatera so prav zanimiva: Poa nemoralis ne pomeni nemoralna trava, temveč gozdna trava (nemorum = gozd)

Barvni atlas anatomije človeka

R.M.H. McMinn et al. 1995. EWO

Si zlomiš roko in se potem pred vsemi hvališ, da imaš zlomljen proksimalni del desnega humerusa... (ta knjiga razen za študente medicine ni posebej zanimiva - je pa za le-te toliko bolj, še posebej pred izpiti :)

Kemijska tehnika

Eckhard Ignatowitz. 1996. Založba Jutro

Seveda zna vsak amaterski kemik/biolog/biotehnolog v epruvetki vzrediti kakšne simpatične mikrobe, ki znajo delati pivo. Problem nastane, ko hočemo dobiti 10.000 litrov piva - in takrat prav pride tale knjiga, v kateri izvemo, kako narediti velikansko epruveto (bioreaktor), v kateri se bodo naši mikrobi kar najbolje počutili in bodo veselo delali pivo (pa tudi marsikaj drugega).

Genska tehnologija in medicina

Pridobivanje faktorja VIII za zdravljenje hemofilije s pomočjo genske tehnologije; 2007. Bayer HelthCare Bayer Pharma, d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana

Res drobcena knjigica (pravzaprav je brošurica na vsega 22 straneh), ki so jo izdali pri Bayerju da bi pojasnili, kako z biotehnološkimi postopki izdelujejo faktor VIII za zdravljenje hemofilije. In moram priznati, da jim je res uspelo: težko bi bolj preprosto in nazorno razložili, kako deluje genski inžiniring. Tudi tistim, ki res nimajo pojma o biologiji, skoraj mora biti vse jasno.

Biološka zdravila: od gena do učinkovine

urednika Borut Štrukelj in Janko Kos. Prva izdaja. 2007. Slovensko farmacevtsko društvo

V srednjem veku so farmacevti zdravila delali iz kačjih zob, netopirjevih kril in rastlin, nabranih ob polni luni, danes jih pa iz miši, hrčkov in različnih plesni. No, ne prav iz celih hrčkov, temveč samo iz določenih celic, ki jih gojijo na posebnih gojiščih. 

Molecular biology of the cell

Alberts et al.. 1983. Garland Publishing, Inc.

Ogromna knjiga, težka več kilogramov, debela čez tisoč strani, o čisto majceni in drobceni osnovni življenski obliki, celici.

Plant Biotechnology in Agriculture

K. Lindsey & M.G.K. Jones. 1992. John Wiley&Sons Ltd.

Mendel in the kitchen

A scientist's view of genetically modified foods

N.V. Fedoroff & N.M. Brown. 2004. Joseph Henrry Press, Washington, DC.  

Perspectives in plant cell recognition

J.A.Callow & J.R.Green. 1992. Cambridge University Press

Principles of Gene Manipulation: an Introduction to Genetic Engineering

R.W.Old & S.B.Primrose. 1985. 3rd ed. Blackwell Scientific Publications

Molecular Biology of the Gene, Volume I

Watson et al. 1987. 4th ed. The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc. 

Fundamentals of Enzymology

N.C.Price & L.Stewens. 2006. 3rd ed. Oxford University Press

Basic Biotechnology

C.Ratledge & B. Kristiansen. 3rd ed. 2006. Cambridge University Press

Microbiology

M.J.Pelczar Jr., E.C.S.Chan, N.R.Krieg. 1986. McGraw-Hill Book Company

Molecular Ecology of Rhizosphere Organisms

F.O'Gara, D.N.Dowling, B. Boesten. 1994. VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim

Genetically Engineered Organisms

J.R.S.Fincham, J.R.Ravetz. 1991. Open University Press

In Situ Hibridization

J.M.Polak, J. O'Donnell McGee. 1990. Oxford University Press

Humana genetika

B.Peterlin, K. Writzl. 2003. Cankarjeva založba

Leksikon rastlinskih bogastev

Tomaž Petauer. 1993. Tehniška založba Slovenije

Ste že slišali tistega o Platonu...

Kako razumeti filozofijo s pomočjo šal

Thomas Cathcart in Daniel Klein. 2008. Založba Vale-Novak

Knjiga, polna dobrih vicev, nam na zabaven način pomaga razumeti filozofijo, filozofija pa nam pomaga razumeti znanost. 

Plant Breeding and Biotechnology

Social Context and the Future of Agriculture

D. J. Murphy. 2007. Cambridge University Press

Biotechnology: changing life trough science

Volumes I, II, and III

K.L. Lerner and B. W. Lerner, editors. 2007. Thomson Gale

Mind-altering and Poisonous Plants of the World

M. Wink and van B-E Wyk. 2008. Timber Press, Inc. 

On The Origin of Species by Means of Natural Selction

Darwin C. 2008. Reprint. Arcturus Publishing, Inc. 

Ponatis ob 200 letnici rojstva in 150 obletnici prve izdaje Izvora vrst. 

Evolution

What the Fossils Say and Why it Matters

D.R. Prothero. 2007. Columbia University Press

18. Bitenčevi živilski dnevi '97: Moderne tehnologije predelave in kakovosti živil

B. Žlender, L. Gašperlin, I. Hočevar (uredniki). 1997. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo.

Agrobacterium

From biology to biotechnology

T. Tzfira, V. Citovsky (ed.) 2008. Springer.

 

Ostala literatura

Navedki znanstvenih člankov, povzetki s kongresov, ustni in podobni viri so navedeni na vsaki strani posebej na dnu strani.